Mahopac, NY: Metropolitan Nicholas celebrates Liturgy, performs Diaconal Ordination in New Kursk Root Hermitage - 10/22/22

Photos: M. Elizaveta Temidis, M. Dorfman