Nanuet, NY: Metropolitan Nicholas celebrates Lazarus Saturday Liturgy in Novo-Diveevo Convent - 04/08/23

Photos: Sbdcn. Adrian Fedorowski