Mebane, NC: Metropolitan Hilarion performs Archpastoral Visit to Holy Trinity Church, Diaconal Ordination

Photos: Rodion K., Anton Shelepov